Alvorens een lid van de vereniging kan fungeren als instructeur/trainer/begeleider bij OWSV Ouwerkerk te Vught worden de volgende zaken in acht genomen.

Kennismakingsgesprek

Indien het een nieuw lid betreft wordt een kennismakingsgesprek gehouden door een of meer bestuursleden. Doel van het gesprek is een indruk te krijgen van kennis, ervaring en motivatie van de kandidaat om instructeur/trainer/begeleider bij OWSV Owerkerk te worden.

Referenties

Indien mogelijk en van toepassing worden referenties gevraagd en gecheckt bij (duik)verenigingen waar de kandidaat eerder instructeur/trainer/begeleider is geweest.

VOG

De kandidaat dient een VOG aan te vragen of een VOG te overleggen die niet ouder is dan 5 jaar. Elke 5 jaar dient een nieuwe VOG aangevraagd te worden.

Lidmaatschap NOB

De kandidaat wordt of is lid van OWSV Ouwerkerk en daarmee lid van de NOB, of kandidaat kan aantonen lid te zijn van de NOB via een andere duikvereniging.Hiermee valt de instructeur/trainer/begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.

Gedragsregels

De kandidaat wordt geïnformeerd over de gedragsregels voor instructeur/trainer/begeleider van OWSV Ouwerkerk en conformeert zich met deze regels.

Huishoudelijk reglement

De kandidaat neemt kennis van het huishoudelijk reglement van de vereniging.